Tjänster


Isaks Trädfällning & Röjning kan erbjuda dig som privatkund, företag, kommun eller myndighet följande tjänster:

 • Avancerad trädfällning / sektionsfällning / via klättring
 • Avancerad trädfällning / sektionsfällning / via mobil plattform (skylift)
 • Trädfällning / precisionsfällning från marknivå
 • Fällning och upparbetning vid gallring eller slutavverkning (motormanuell skogsavverkning)
 • Motormanuell fällning och upparbetning av fröträdsställningar
 • Motormanuell upparbetning av stormfälld skog och eller stormfällda stammar inom bebyggelse (försäkringsärenden)
 • Motormanuell upparbetning av eller i brandskadad skog
 • Motormanuell fällning och röjning i samband med mark eller entreprenadarbeten
 • Skogsröjning, för en förbättrad tillväxt i genomförd plantering eller av självföryngrad skog
 • Röjning som siktförbättringsåtgärd (på tomtmark eller invid väg) eller i samband med brandskyddsarbeten
 • Beskärning, via mobil plattform (skylift) eller via klättring
 • Stamkvistning
 • Stubbfräsning av enstaka stubbar genom egen försorg eller via samarbetspartner vid större volymer
 • Flisning av grenar, ris eller sly (i dagsläget gäller ett maxavstånd om 25 km från företagets etableringsort)
 • Bortforsling av grenar, ris, sly och eller stammar, genom egen försorg eller via samarbetspartner vid större volymer
 • Uppsågning av fällda träd till exempelvis plank, brädor eller stolpar (enstaka stockar)
 • Försäljning av uppsågad, kluven och torkad ved (tillgång och trädslag varierar)
 • Räddning av fastflugna drönare eller strandsatta katter, i träd

Kompetenser


Isaks Trädfällning & Röjning har i dagsläget följande dokumenterade certifieringar, kompetenser och utbildningar:

Motorsåg

A, B, C, D, E, S och V, certifierad enligt Säker Skogs riktlinjer

Röjsåg

RA, RB och RT, certifierad enligt Säker Skogs riktlinjer

Klättring, sektionsfällning, firning/riggningsteknik & räddning

Certified Professonal Treeclimber (CPT-B) #B1372

HLR & Första hjälpen

Certifierad enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer

Liftoperatör, mobil plattform (skylift)

Certifierad att arbeta med liftar av typen 1A, 1B samt 3A och 3B, enligt Liftutbildningsrådets riktlinjer

Ovanstående kompetenser och certifieringar gör att Isaks Trädfällning & Röjning följer de rekommendationer, krav och riktlinjer som ställs av Arbetsmiljöverket och deras författningssamling (AFS) i enlighet med den typen av tjänster vi erbjuder.

I de certifieringar och kompetenser som har en begränsad giltighetstid, genomförs kontinuerlig repetitionsutbildning och återcertifiering enligt de rekommendationer som ställs per kompetens och utfärdare.

Försäkringar


Isaks Trädfällning & Röjning innehar givetvis en ansvar och olycksfallsförsäkring. Detta genom Länsförsäkringar Sörmland. Försäkringsnumret är 61419.

Samarbeten


Vi samarbetar med några enstaka företag, för att kunna ge dig som kund en så god och allsidig service som möjligt:

Daniel Asplunds Åkeri AB
Genomför transporter med lastbil. 26 meter kran på bil med monterad grip och såg för fjärrstyrd trädnertagning.

 

Heroc/Hyrlift i Eskilstuna AB
Liftar

 

För att kunna fånga upp önskemål som finns "därute" samarbetar vi med:

ServiceFinder


© 2018 Isaks Trädfällning & Röjning 

Vi är medlemmar av och stödjer dessa föreningar och förbund

Svenska Trädföreningen      Sveriges Arboristförbund